Διεθνές συνέδριο φυσικής

To διεθνές συνέδριο Φυσικής στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής: “10 th International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2021)”, το οποίο έλαβε χώρα στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ). Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες του Συνεδριακού Κέντρου της ΟΑΚ, το οποίο υποστηρίζει τη διεξαγωγή Υβριδικών Συνεδρίων (με φυσική, αλλά και με ταυτόχρονη διαδικτυακή, παρουσία των συμμετεχόντων επιστημόνων από οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη). Συνολικά το Συνέδριο είχε