Διάσπαση Προσοχής

Πρόγραμμα αξιολόγησης και υποστήριξης των Μαθησιακών Δυσκολιών στον δήμο Πλατανιά

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, έχει δημιουργήσει μια Κινητή Μονάδα, με σκοπό την αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών και την διάγνωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας, σε παιδιά που φοιτούν στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Επίσης παρέχεται βραχεία συμβουλευτική υποστήριξη στην οικογένεια και κατά περίπτωση εξατομικευμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο παιδί και την οικογένειά του. Μια διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς

Ξεκινά το πρόγραμμα αξιολόγησης και υποστήριξης των Μαθησιακών Δυσκολιών στον Δήμο Χανίων

Η Περιφέρεια Κρήτης, με την κινητή μονάδα για τις μαθησιακές δυσκολίες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων, υλοποιούν δράσεις για την αξιολόγηση και τη στήριξη των οικογενειών που έχουν παιδιά Α’ έως ΣΤ’ δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, ή/και Διάσπαση Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολίες» που