Διακήρυξη Μεσογειακής Διατροφής

Κρήτη: Αιτήσεις για το διεθνές σήμα “Διακήρυξη Μεσογειακής Διατροφής” σε επιχειρήσεις του γαστρονομικού τουρισμού

Ένα νέο σήμα διεθνούς εμβέλειας μπορούν να παραλάβουν οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τον γαστρονομικό τουρισμό στις χώρες της Μεσογείου. Ένα σήμα που επικυρώνει πως με τα προϊόντα/υπηρεσίες τους προάγουν τις διατροφικές και πολιτισμικές αξίες του πιο υγιεινού διατροφικού συστήματος στον κόσμο. Οι χώρες-μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου Mediterranean Diet Network (MD.net) συνεργάζονται για να αναδεικνύουν τοπικές ταυτότητες και προϊόντα του τόπου τους ώστε να καταστήσουν τη Μεσογειακή Διατροφή (MD) κομβικό