διαδικτυακες αγορές

On line αγορές: "Πρωταθλήτριες" οι γυναίκες. Τι επιλέγουν να αγοράσουν μέσω διαδικτύου

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε η Focus Bari από τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα ανερχόταν στο 68%, με το ποσοστό να είναι 69% για τις γυναίκες και 67% για τους άνδρες καταναλωτές. Την περίοδο Μάρτιος-Δεκέμβριος 2020 στην Ελλάδα, συνολικά 4,6 εκατ. καταναλωτές χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο για να