διαχείριση βιοαποβλητών

Καινοτόμα διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη διαχείριση των αποβλήτων επιτυγχάνεται για τον Δήμο Χανίων με την ένταξη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», δαπάνης συνολικού ύψους 782.861 ευρώ. Το έργο αφορά στην ενημέρωση των πολιτών και στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την καλύτερη και πιο αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση αλλά και την ορθότερη διαχείριση τόσο των βιοαποβλήτων όσο και του έντυπου χαρτιού, για την προστασία του περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά, η Πράξη «ΠΡΟΛΗΨΗ

Έργο για την διαχείριση βιοαποβλητών του Δήμου Χανίων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Ένα νέο έργο που εντάσσεται στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Χανίων και αφορά την διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Χανίων, εντάσσεται στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 με υπογραφή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Πρόκειται για το έργο δράσεις πρόληψης δημιουργίας μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων, ανακύκλωσης και πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του Τ.Σ.Α.Δ.Α.Σ.Α. του Δήμου Χανίων. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχει