διαχείριση μπαταριών

Νέοι κανόνες στην Ε.Ε. για τις μπαταρίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει και θα ψηφίσει για νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την απόρριψη μπαταριών, πριν από τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στις 10 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) ενέκρινε τη θέση της σχετικά με τους προτεινόμενους νέους κανόνες που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, από τον σχεδιασμό έως