Δενδροφύτευση

Δεντροφύτευση στο δήμο Πλατανιά

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 Trees UNAI SDG7”, ο Δήμος Πλατανιάς (Κρήτη) ολοκλήρωσε τη φύτευση 100 δένδρων γύρω από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι στις 7 Απριλίου, με μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολυμβαρίου και στις 12 Απριλίου 2022, με μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου. Το σύνολο των εκατό (100) δένδρων που φυτεύτηκε, περιλαμβάνει 46 κυπαρίσσια, 27 Μουρνιές, και 27 Χαρουπιές. Το κόστος αγοράς