δείκτης IQ

Ποια χώρα έχει τον υψηλότερο δείκτη IQ στον κόσμο. Η θέση της Ελλάδας

Ο δείκτης IQ είναι ένα εργαλείο μέτρησης της ανθρώπινης νοημοσύνης που συνήθως μετριέται με τυποποιημένα τεστ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το World Population Review, όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία IQ ενός ατόμου, τόσο πιο έξυπνο θεωρείται ότι είναι. Ποιες χώρες, όμως, έχουν τον μεγαλύτερο δείκτη IQ και πού κατατάσσεται η χώρα μας; IQ και εκπαίδευση είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος Οι βαθμολογίες IQ αντικατοπτρίζουν συνήθως την ποιότητα της εκπαίδευσης