δασολόγιο

Δέσμη προτάσεων της ΠΕΔ Κρήτης για την ολοκλήρωση του Δασολογίου

Συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις υπέβαλε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την ολοκλήρωση του Δασολογίου. Οι προτάσεις αυτές κοινοποιήθηκαν στους βουλευτές και τους φορείς της Κρήτης ζητώντας την συνδρομή για την υλοποίηση τους. Υπενθυμίζεται ότι με τις παρεμβάσεις της ΠΕΔ Κρήτης, δόθηκε από το Υπουργείο παράταση της προθεσμίας άσκησης αντιρρήσεων ή διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων ως τις 15 Ιουλίου 2022. Στην