δασικός χάρτης

Υποβολή εγγράφων στο Δασαρχείο για σφάλματα σε δασικούς χάρτες

Με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Δασών Χανίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν  τα στοιχεία διοικητικών πράξεων που έχουν για τυχόν σφάλματα στους δασικούς χάρτες. Ειδικότερα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:  Σας ενημερώνουμε ότι, με βάση τα οριζόμενα στο Άρθρο 39 του Ν. 4801/2021 [ΦΕΚ 83/Α/24-05-2021], καλούμε τους ενδιαφερόμενους —πολίτες, Δήμους και άλλα Νομικά Πρόσωπα— να εισφέρουν στη Δ/νση Δασών Χανίων με σχετικό αίτημά τους οποιαδήποτε στοιχεία διοικητικών πράξεων όπως, αλλά όχι