Δ.Ο.Υ. Ανατολικής Κρήτης

Ανακοινώθηκε το νέο Δ.Σ. του συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ανατολικής Κρήτης

Αυτά είναι τα νέα μέλη του Δ.Σ.  Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ανατολικής Κρήτης για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν το σύλλογο στην ΠΟΕ – Δ.Ο.Υ.. Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν τα παρακάτω: Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και αποτελείται από τους εξής: Πρόεδρος του ΔΣ ορίστηκε ο