Χανιά βιώσιμη μόδα

Συμμετοχή Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Χανίων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Χανίων σε συνεργασία με τους Δήμους – μέλη της, θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, η οποία εστιάζει στο τρίπτυχο “Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση” και θα διεξαχθεί από τις 19 έως και τις 27 Νοεμβρίου. H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2022 εστιάζει στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του αντίκτυπου στο περιβάλλον της παραγωγής και της κατανάλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αλλά και των αποβλήτων τους. Στο πλαίσιο