αθλητικός εξοπλισμός

Περιφέρεια Κρήτης: Αγορά αθλητικού εξοπλισμού για το Εθνικό Στάδιο Χανίων

Προγραμματική σύμβαση υπογράφει το ΕΑΚ Χανίων με την Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να συνδράμει στην προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εθνικού Σταδίου. Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταβίβαση, από το ΕΑΚ Χανίων στην Περιφέρεια Κρήτης, της αρμοδιότητας υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το Εθνικό Στάδιο Χανίων», προϋπολογισμού 20.460 ευρώ με ΦΠΑ 24%, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Το