αστυνομική ταυτότητα

Ταυτότητα και δίπλωμα στο κινητό: Ποια προσωπικά στοιχεία θα περιλαμβάνει

Στο wallet του κινητού τηλεφώνου των πολιτών “περνάει” και  επισήμως η αστυνομική ταυτότητα  και το δίπλωμα οδήγησης, όπως  προκύπτει από σχετική τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών. Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές που λειτουργεί ως ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων φυσικών προσώπων (αποθήκευση στοιχείων που αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και στην άδεια οδήγησης οχήματος), κατά περίπτωση με σκοπό την