ασφαλιστικές καλύψεις

Αλλαγές στην ασφάλιση αυτοκινήτων από την 1η Ιανουαρίου

Αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα ποσά ελάχιστης κάλυψης στις ασφάλειες αυτοκινήτων. Όπως αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έρχεται αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. Σύμφωνα με την απόφαση, Από 1ης Ιανουαρίου 2022 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από