ασφαλείς και επικίνδυνες χώρες για ταξίδι

Χάρτης με τις πιο ασφαλείς και πιο επικίνδυνες χώρες για ταξίδι το 2023

Η γερμανική πλατφόρμα A3M έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο χάρτη στον οποίο προτείνει ή αποτρέπει τους τουρίστες για να κάνουν ταξίδι μέσα στο 2023 σε κάποια χώρα, με βάση το πόσο ασφαλής ή επικίνδυνη μπορεί να είναι. Μάλιστα, καταγράφει τα κράτη σε πέντε διαφορετικά επίπεδα, όπως αναφέρει το global-monitoring.com, με βάση την αξιολόγηση διαφόρων κατηγοριών/κριτηρίων, όπως η είσοδος και έξοδος, συγκοινωνίες (εναέρια κυκλοφορία, τοπικές και υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες, ταξί, ιδιωτικές