αναπτυξιακά προγράμματα

Επιχειρηματίες των Χανίων ενημερώθηκαν για τα αναπτυξιακά προγράμματα και το μεταφορικό ισοδύναμο

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Αναπτυξιακά Προγράμματα και η χρηματοδοτική δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου: Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις» πραγματοποιήθηκε χθες στο μέγαρο του ΕΒΕ Χανίων, την οποία διοργάνωσαν το ΕΒΕΧ και η Αναπτυξιακή Κρήτης/ΕΦΕΠΑΕ. Η ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς στρατηγικής συνεργασίας των δύο θεσμικών φορέων της Οικονομίας της Κρήτης με στόχο τη συστηματική προώθηση και αποτελεσματική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών πόρων προς όφελος της τοπικής Επιχειρηματικής Κοινότητας.