ανάπλαση οδού Μονής Γωνιάς

Δήμος Χανίων: Προχωρά η ανάπλαση της οδού Μονής Γωνιάς

Με την ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περνά στην επόμενη φάση υλοποίησης η οδός Μονής Γωνιάς, η οποία συνδέει τις οδούς Κισάμου και Σελίνου, στη Νέα Χώρα Χανίων και οδηγεί στο πρόσφατα αναπλασθέν παραλιακό μέτωπο της Νέας Χώρας, το οποίου θα αποτελέσει συνέχεια. Συγκεκριμένα, με την ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. Χανίων η μελέτη για την ανάπλαση της οδού Μονής Γωνιάς θα υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και