ακίνητη περιουσία

Αυξήθηκε κατά 7,5% η περιουσία των Ελληνικών νοικοκυριών το 2021

Σημαντική υπήρξε κατά το 2021 η αύξηση της ιδιωτικής περιουσίας των νοικοκυριών παγκοσμίως και στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα της Allianz για τον παγκόσμιο πλούτο. Ειδικότερα, η ιδιωτική περιουσία, που απεικονίζεται σε όρους ακαθάριστων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε πέρυσι διψήφια ανάπτυξη σε ποσοστό 10,4%, αγγίζοντας συνολικά τα 233 τρισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, το χρέος των νοικοκυριών, σε παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκε κατά 7,6%, με τον ρυθμό μεταβολής να είναι ο υψηλότερος