αγροτικός πληθυσμός

Eurostat: Ερημώνουν οι αγροτικές περιοχές. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αν και το 45% της έκτασης της ΕΕ ανήκει στις κυρίως αγροτικές περιοχές, μόνο το 21% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζουν σε αυτές. Την ίδια στιγμή, και ενώ τα στοιχεία δείχνουν μία μείωση του πληθυσμού σε 155 αγροτικές περιοχές της ΕΕ, στην Ελλάδα και ειδικότερα στις αγροτικές  περιοχές της Ικαρίας, της Σάμου, της Λέσβου και της της Λήμνου καταγράφεται αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, την περίοδο 2015-2020, ο πληθυσμός των