αγροτικές ενισχύσεις

ΚΑΠ: Η ακτινογραφία των αγροτικών πληρωμών. Όλες οι αλλαγές

Αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα εισοδηματικής στήριξης, με παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η δικαιότερη κατανομή της χρηματοδοτικής στήριξης στους αγρότες σηματοδοτεί η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και θα ολοκληρωθεί το 2027. Απέναντι στις προκλήσεις και τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της χώρας από τις συνέπειες του κορωνοϊού, της ενεργειακής κρίσης, αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ορθώνεται