άγρια πτηνά

Δεκάδες πτηνά απέστειλε για περίθαλψη στην "Άνιμα" η Διεύθυνση Δασών Χανίων

Η Δ/νση Δασών Χανίων τα έτη 2018, 2019 και 2020 προέβη στην περισυλλογή και την αποστολή άγριων πτηνών στο κέντρο περίθαλψης ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα: Ο αριθμός ζώντων πτηνών που στάλθηκαν στο ως άνω κέντρο: 92 Ο Αριθμός άγριων πτηνών που απελευθερώθηκαν: 21 Ο Αριθμός άγριων πτηνών που πέθαναν: 27 Ο Αριθμός άγριων πτηνών που φιλοξενούνται στο εν λόγω κέντρο: 44