αφαίρεση όγκων νεφρού

Νέα χειρουργική τεχνική αφαίρεσης όγκων νεφρού

Στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας στις 5-8 Ιουλίου 2022 (30th International EAES Congress, Kraków, Poland, 5 – 8 July 2022), συμμετείχε ως ομιλητής με την παρουσίαση νέας χειρουργικής τεχνικής της Ελάχιστα Επεμβατικής Οπισθοπεριτοναϊκής Αφαίρεσης Όγκων Νεφρού με διάσωση του υγιούς νεφρικού παρεγχύματος (Οπισθοπεριτοναϊκή Μερική Νεφρεκτομή 3 μικρών οπών), ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιάς MD PhD FACS, Χειρουργός, Επιστημονικός συνεργάτης του Metropolitan General. Πρόκειται για μία