ΑΕΕΑΠ Χανίων

Αδειοδοτήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η "κόρη" της Τράπεζας Χανίων και των Κρητικών Ακινήτων

Την ένταξη εταιρείας ακινήτων, με χαρτοφυλάκιο που θα φτάσει τα 70 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, στην Παγκρήτια Τράπεζα φέρνει η αδειοδότηση της ΑΕΕΑΠ Χανίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα που πήρε το πράσινο φως από την Επιτροπή τη Δευτέρα, έχει ως βασικό μέτοχο τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η οποία έχει συμφωνηθεί να συγχωνευθεί δια απορρόφησης από την Παγκρήτια. Συγκεκριμένα, στην ΑΕΕΑΠ συμμετέχει κατά 60% η