Αdvancing Utterly Green Environments

Επίσημη έναρξη του Έργου AUGE στην ΟΑΚ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2022 η επίσημη έναρξη του Έργου ΑUGE (Αdvancing Utterly Green Environments – Προάγοντας καθόλα πράσινα περιβάλλοντα), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εrasmus+ και έχει διάρκεια 13 μηνών. To Έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, η οποία αφορά τη Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η χρηματοδότησή του έγινε στο πλαίσιο του σχεδίου Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας. Το Έργο