2821111714

Απήχηση έχει στην κοινωνία των Χανίων η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της ΟΕΒΕ Χανίων

Ιδιαίτερα χρήσιμη στην κοινωνία των Χανίων αποδεικνύεται η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χανίων (2821111714), κατά τους 20 πρώτους μήνες λειτουργίας της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα από 15/7/16 έως 5/3/18 το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε 915 κλήσεις. Από τα συνολικά στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το πρώτο 3μηνο του 2018 υπήρξαν κατά μέσο όρο 25 τηλεφωνήματα ανά μήνα. Ανάλυση Επικοινωνιών :