200 χρόνια από το πρώτο ελληνικό σύνταγμα

Κυκλοφόρησε το κέρμα των 2 ευρώ για τα 200 χρόνια από το πρώτο ελληνικό σύνταγμα

Σε κυκλοφορία τίθεται νέο κέρμα των δύο ευρώ, που είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης «Το κέρμα αυτό κόπτεται εφάπαξ σε ποσότητα 750.000 τεμαχίων, με την παράσταση της εθνικής όψης διαφορετική από τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής. Η παράσταση επί της κοινής όψης και της στεφάνης του ως άνω κέρματος είναι ίδια με τα