ωράριο φαρμακείων

Τα φαρμακεία στα Χανιά που θα λειτουργούν όλη μέρα για το επόμενο έτος

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης ενέκρινε τις εμπροθέσμως υποβληθείσες δηλώσεις των φαρμακοποιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων περί τήρησης του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων τους για το χρονικό διάστημα από 1.04.2019 έως 31.05.2019. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι «τα φαρμακεία που επιλέγουν διευρυμένο ωράριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5 τ.Α’/17.1.2018) εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις των παρ.