ωοτοκία

Μέτρα για την προστασία της ωοτοκίας της Caretta-Caretta στον Βόρειο Άξονα

Η  θαλάσσια χελώνα Caretta–Caretta αποτελεί προστατευτέο είδος προτεραιότητας βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Για την διατήρηση του πληθυσμού της, η οποία έχει υποστεί σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια, προβλέπεται η λήψη μέτρων προστασίας στις περιοχές ωοτοκίας της που σχετίζονται με την απλή χρήση του αιγιαλού. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολου Βουλγαράκη, για την περίοδο 1/5-30/9, που είναι η περίοδος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και της