ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα

Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στην ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα

H ΕλληνικήΈνωση Βιομηχανιών Ψύχους, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας”, έχει ξεκινήσει  την συλλογή αιτήσεων συμμετοχής. Το έργο αφορά στην επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση 1200 εργαζομένων του κλάδου και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα, σε 4 εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία είναι: Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – 80 ωρών Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης – 80 ωρών Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων