ψυχολογική υποστήριξη

Γραφείο άμεσης παρέμβασης και υποστήριξης ιδρύεται στον δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια της περαιτέρω υποστήριξης των ευπαθών και αδύναμων ομάδων δημοτών του, σύστησε Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης» ( αρ. Πράξης Δημάρχου 2020/24-03-2020) για την ενίσχυση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας. Στις αρμοδιότητες του προσωπικού που θα στελεχώσει το Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης του Δήμου Πλατανιά, είναι: α) η παροχή κάθε είδους ενημέρωσης και οδηγιών σε θέματα που απασχολούν τους πολίτες, καθ’ όλη την περίοδο που θα