Ψηφιακός ανασχηματισμός

Αναβαθμίζεται ψηφιακά η Περιφέρεια Κρήτης

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την Περιφέρεια Κρήτης. Το Πρωτόκολλο συνεργασίας εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους, σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης, καθώς και της σταδιακής ένταξης του συνόλου των εφαρμογών των δημοσίων φορέων στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud). Η συνεργασία εστιάζει αφενός στην αξιοποίηση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας καθώς

Ψηφιακός μετασχηματισμός: Αρωγός της ΕΕΤΑΑ η Περιφέρεια Κρήτης

Τα οφέλη που θα έχουν Δήμοι και Περιφέρειες από την εφαρμογή του προγράμματος «Αναδιοργάνωση & Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ», παρουσίασε σε σειρά ημερίδων που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με θέμα: «Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» σε όλη την Ελλάδα, με αρωγό της την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία αποτελεί παράδειγμα με τις καλές πρακτικές της