ψηφιακή οικονομία

Ουραγός της ΕΕ η Ελλάδα στην ψηφιακή οικονομία

Στην προτελευταία θέση ( 27η) μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. κατατάσσεται η Ελλάδα το 2018, όπως και το 2017, όσον αφορά στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή,”τα τελευταία έτη η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο παρελθόν έτος η πρόοδος ήταν κατά τι πιο αργή από τον μέσο όρο