Χρυσόστομος

Το νέο Δ.Σ. του φιλολογικού συλλόγου «Χρυσόστομος»

Κατά την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», στις 18 Μαρτίου 2018, αναδείχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο στην πρώτη συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Κώστας Μαυρακάκης Αντιπρόεδρος: Τσουρουπάκης Δημήτρης Γραμματέας: Μιχάλης Ανδριανάκης Ταμίας: Πρώιμος Κωνσταντίνος Μέλη: Αντώνης Πετρουλάκης, Κατερίνα Μανιά, Κινδελής Μανώλης