χρηματοδοτικό πρόγραμμα

564 εκ. ευρώ στην Κρήτη από το νέο ΕΣΠΑ

Η Κρήτη τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 θα λάβει 564 εκ. ευρώ -πόροι αυξημένοι κατά 25% σε σχέση με το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020- που θα χρηματοδοτήσουν υποδομές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις χωρικές επενδύσεις για τη βιωσιμότητα αστικών πόλεων κ.α. Αυτό τόνισε σήμερα ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος μιλώντας στη συνεδριακή εκδήλωση διαβούλευσης

Πρόσκληση οικονομικής στήριξης των ΜμΕ της Κρήτης που επλήγησαν από τον κορωνοϊό

Δράση η οποία θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19, ανακοινώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ

Παράταση στο πρόγραμμα αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής, στις ΜΜΕ της Κρήτης

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 η υποβολή προτάσεων για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών και την εν γένει αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής στις ΜΜΕ της Κρήτης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και αφορά τη χρηματοδότηση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα με την χρονική παράταση για την υποβολή προτάσεων, μειώνεται και η απαιτούμενη βαθμολογία για την ένταξη προτάσεων στο πρόγραμμα (από 50 σε 40 βαθμούς αξιολόγησης) με