χρηματιστήριο Αθηνών

ΕΒΕΧ και Χρηματιστήριο Αθηνών Παρουσιάζουν το πρόγραμμα Roots για τη στήριξη των ΜμΕ

Tο Επιµελητήριο Χανίων και το Χρηµατιστήριο Αθηνών διοργανώνουν ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα: “Πρόγραµµα Roots και λύσεις χρηµατοδότησης µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών” σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 17:30 στην Αίθουσα “Δηµοσθένης Γαγάνης” στον 4ο όροφο του ΕΒΕΧ. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Την λειτουργία του προγράμματος υποστηρίζουν κορυφαίες επιχειρηματικές