υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Ένα στα τρία νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας

Αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης των λογαριασμών των λεγόμενων παγίων –ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση– είχε το 2018 πάνω από ένα στα τρία νοικοκυριά στην Ελλάδα και δη το 35,6%. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, για το υψηλότερο ποσοστό που παρατηρείται μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δείχνει ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μέχρι την αποκατάσταση –σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρη– του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στα