τουριστικές πληροφορίες

Αντικαθίστανται οι πίνακες με τουριστικές πληροφορίες στο κέντρο των Χανίων

Δεδομένης της εκτεταμένης φθοράς αλλά και της ανάγκης επικαιροποίησης της πληροφορίας, που περιέχεται στις υφιστάμενες τουριστικές ταμπέλες, οι οποίες βρίσκονται εντός και πέριξ της Παλαιάς Πόλης, κρίθηκε αναγκαία η αντικατάστασή τους με νέες για την πληρέστερη πληροφόρηση των επισκεπτών των Χανίων, η οποία και ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο, κα Τσιτσιρίδη Ελπίδα, οι νέοι χάρτες περιλαμβάνουν κι ενδείξεις κατάλληλες για τον καλύτερο προσανατολισμό των ενδιαφερομένων εντός