τμήματα ελεύθερης πρόσβασης

Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης: Άνοιξε δοκιμαστικά η πλατφόρμα για τους μαθητές

Άνοιξε για δοκιμαστική εφαρμογή και είναι στη διάθεση των μαθητών που θα φοιτήσουν  στη Γ’ Λυκείου το έτος 2019 -2020, η πλατφόρμα https://a-dilosi.it.minedu.gov.gr/ για την Α’ Δήλωση προτίμησης Τμημάτων από την οποία θα προκύψουν τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εφαρμογή σε αυτή τη φάση, σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, έχει το σκοπό της επίδειξης (demo) για την εξοικείωση των μαθητών με το νέο σύστημα. Όσοι μαθητές επιθυμούν να εισέλθουν