τηλεκατάρτηση

Ενημέρωση μελών του ΕΒΕΧ για το επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης εργαζομένων από τον ΣΒΕ

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του πως ο ΣΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος) υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης που αφορά όλους τους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας και θα υλοποιηθεί εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Η διαδικασία αιτήσεων εργαζομένων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και οποιοσδήποτε εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του. Ειδικότερα, ο ΣΒΕ έχει αναλάβει ως δικαιούχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση