ταμειακά διαθέσιμα

Δήμος Πλατανιά: Να ανακληθούν οι αποφάσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων

Με αφορμή το με αριθμ. πρωτ.: 68335/3-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτ/σης του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Υποχρεωτικές συναλλαγές των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέσω του λογαριασμού ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.)», το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ομόφωνα αποφάσισε την επικαιροποίηση των με αριθμ. 122/2015 & 22/2019 σχετικών Αποφάσεών του, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του για την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Ο.Τ.Α.