Σύλλογος ρευματοπαθών Κρήτης

Τα νέα όπλα στην αντιμετώπιση των ρευματοπαθειών, σε συνέδριο στα Χανιά

Η ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τις πολιτικές υγείας, θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών. Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης αποτελεί μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική περίπτωση οργάνωσης ασθενών, η οποία στοχεύει σε αυτή την αρχή: τη σωστή και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης, συμπληρώνοντας και αποκαθιστώντας πολλές φορές σε αυτό το πεδίο την απουσία της οργανωμένης πολιτικής παρέμβασης. Το πρόσφατο  Κρητο-Κυπριακό Συμπόσιο Ρευματολογίας, το 10ο κατά σειρά (9ο σύμφωνα με την