Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

«Μαθητικά Καλάθια Αλληλεγγύης» θα μοιράσουν οι δάσκαλοι των Χανίων

Για δεύτερη χρονιά ο «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων», τα Βιβλιοπωλεία της πόλης των Χανίων και η ομάδα Αλληλεγγύης του Συλλόγου διοργανώνουν δράση αλληλεγγύης με τίτλο «Κανένας μαθητής χωρίς σχολικά είδη». Σκοπός της δράσης είναι η συλλογή σχολικών ειδών, τα οποία θα μοιράζονται σε οικογένειες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Τι είναι τα

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων: «Κανένας μαθητής χωρίς σχολικά είδη»

«Κανένας μαθητής χωρίς σχολικά είδη», είναι ο τίτλος δράσης αλληλεγγύης που διοργανώνει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, σε συνεργασία με βιβλιοπωλεία της πόλης. Σκοπός της δράσης, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, είναι η συλλογή σχολικών ειδών, τα οποία θα μοιράζονται σε οικογένειες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Στη δράση έχουν