σχολικά είδη

Διανομή σχολικών ειδών στους ωφελούμενους προγραμμάτων ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή σχολικών τσαντών για την έναρξη του σχολικού έτους 2018 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ). Οι τσάντες θα περιέχουν σχολικά είδη για τη νέα σχολική χρονιά, τα οποία έχουν αγοραστεί με δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ). Θα διατεθούν σε παιδι ηλικίας από