συνεταιρισμοί

Ευεργετική απόφαση για τους αγρότες και τους Συνεταιρισμούς

Μια απόφαση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί «ανάσα» για τους παραγωγούς και τους Οικοτέχνες, δηλαδή τους μικρούς Συνεταιρισμούς και τους Συλλόγους, αλλά και τους αγρότες που επιζητούν ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κρήτη, που πρωτοπορεί στην εδραίωση της οικοτεχνίας. «Σε συνέχεια της Υ.Α. 4912/120862/2015 (Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής), δόθηκε η δυνατότητα μικρής κλίμακας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τους κατά κύριο