συμβούλιο προέδρων τοπικών κοινοτήτων

Συναντήθηκαν με τον δήμαρχο οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Χανίων

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα 20/05/2020, στο Δημαρχείο Χανίων έπειτα από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής με τους προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Χανίων. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία εξελίχθηκε σε θετικό κλίμα, η Δημοτική αρχή προχώρησε σε ενημέρωση των προέδρων για τις επικείμενες διοικητικές αλλαγές στην λειτουργία του Δήμου Χανίων, την πορεία της καταγραφής της δημοτικής περιουσίας, την συγχώνευση των ληξιαρχείων, που εκ των πραγμάτων μειώνεται ο