συμβούλιο νεολαίας

Πρωτοβουλία για τα Συμβούλια Νεολαίας στο Δήμο Πλατανιά

Σε διαδικτυακή εκδήλωση της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου, με θέμα «Η συμμετοχή των νέων σε τοπικό επίπεδο, καλές πρακτικές από τη λειτουργία Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας», συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Νεολαίας στο Δήμο Πλατανιά Χαρίτων Μπομπολάκης. Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση Δήμων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις τρέχουσες δράσεις της Εθνικής Ομάδας Διαλόγου. Παράλληλα έγινε παρουσίαση καλών πρακτικών σχετικά με τη διασφάλιση της συμμετοχής των