στύλοι φωτισμού

Tοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών από τον Δήμο Χανίων

Στην τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών προχωρούν αυτό το διάστημα τα συνεργεία του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Μηχανολογικών Έργων του Δήμου Χανίων. Ειδικότερα, εργασίες πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Χανίων – Κισσάμου, ενώ νέοι φωτιστικοί ιστοί έχουν ήδη τοποθετηθεί σε παρόδους της περιοχής του πρώην Θ.Ψ.Π.Χ. και σε άλλα σημεία. Επίσης, άμεσα θα τοποθετηθούν από την Υπηρεσία φωτιστικοί ιστοί στις ακόλουθες περιοχές: Νέες διανοίξεις, περιοχή πάνω Σούδας Λίμνη