στρατιωτικές λέσχες

Σε στρατιωτικές λέσχες θα μπορούν να σιτίζονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, για τη σίτισή τους σε στρατιωτικές λέσχες της χώρας, γνωστοποιεί με εγκύκλιό του το Υπ. Παιδείας. Τα έγγραφά που απαιτούνται προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του δικαιούχου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ώστε να του παρέχεται το δικαίωμα σίτισης και ελεύθερης πρόσβασης στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ), είναι το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι υπηρετεί ως αναπληρωτής