σπουδές στο εξωτερικό

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης των νέων που επιθυμούν να φύγουν στο εξωτερικό για σπουδές

Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες νέοι φεύγουν στο εξωτερικό (κυρίως σε άλλες χώρες της Ευρώπης) για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η προσαρμογή τους όμως σε μια ξένη χώρα και σε ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LAMOS EU έχει σαν στόχο να διευκολύνει τους νέους που ενδιαφέρονται να φύγουν στο εξωτερικό (ή έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό) να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες